Célunk a hazai és nemzetközi növényvédő szer piac meghatározó vállalkozásaként hatékonyan működni annak érdekében, hogy a vevői igényeket a legmagasabb szinten tudjuk teljesíteni és fejlődni, hogy a pozíciónkat hosszú távon megtartsuk.

Tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távú üzleti fejlődésünk alapvető feltétele a felelős vállalati magatartás, amely döntően meghatározza az egész ipari társadalom jövőjét. Magas színvonalú, környezettudatos, energiahatékony szolgáltatásainkon keresztül elő kívánjuk segíteni a mezőgazdaság fejlődését, szűkebb és tágabb környezetünk megóvását, a jelen és jövő generációk egészséges környezetét. Megbízható partnere kívánunk lenni megrendelőinknek és szállítóinknak, anyagi és szakmai gyarapodást nyújtó munkahelye munkatársainknak.

Ennek szellemében dolgoztuk ki tevékenységünk minőség-, környezetközpontú-, munkabiztonsági- és energiairányítási elveit rögzítő Vállalati politikánkat, amely egész telephelyünkre, valamennyi vezetőnkre és munkatársunkra vonatkozik.

Az integrált vállalatirányítási rendszer kialakítása, fenntartása és fejlesztése mindenkor a megrendelői igények, a releváns jogszabályi és egyéb kötelezettségek, valamint a mindenkor érvényes vonatkozó irányítási szabványok figyelembevételével történik.

Elkötelezzük magunkat a kiváló minőség mellett.

Munkánkat termékeink és szolgáltatásaink egyenletes minőségének biztosítása és továbbfejlesztése jellemzi, ezért működésünket minden szempontból a minőségelvnek kell áthatnia, azaz:

 • korszerű technológiával, magas színvonalú szakmai hozzáértéssel, gondossággal állítjuk elő termékeinket, különös figyelmet fordítva a keresztszennyeződés megelőzésére,
 • tevékenységünket minden területen megrendelőink elégedettségének kell alárendelnünk, az ehhez való hozzájárulás minden egyes munkatársunk első számú feladata.
Elkötelezettjei vagyunk a környezet megóvásának.

Tevékenységünket a környezetért felelős módon végezzük. Törekszünk a tevékenységünk és termékeink okozta negatív környezeti hatások megelőzésére, csökkentésére ez által a környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztésére.
Ennek érdekében:

 • törekszünk a keletkező hulladékok, a káros kibocsátások termelésarányos mennyiségének és azok környezeti hatásainak csökkentésére, valamint a környezetszennyezés megelőzésére;
 • új technológiák bevezetése vagy a meglévő technológia módosítása előtt a várható környezeti hatásokat értékeljük,
 • jelentős környezeti kockázattal bíró tevékenységeinknél kárelhárítási tervek kidolgozásával biztosítjuk az azonnali reagálás lehetőségét, a lehetséges környezeti hatás minimalizálása céljából;
 • rendszeres környezeti kommunikációra törekszünk a különböző érdekcsoportokkal: a tulajdonosokkal, alkalmazottakkal, üzleti partnereinkkel, a hatóságokkal, a társadalmi szervezetekkel, a katasztrófa-elhárítási szervezetekkel és a környező lakossággal;
 • ügyelünk a termelés ápolt környezetére, az épületek tisztaságára, rendezett és esztétikus megjelenésére.
Elkötelezettjei vagyunk a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer folyamatos fejlesztésének a területünkön jelenlévő személyek egészségének és biztonságának megóvása érdekében.

Ennek megvalósítása érdekében:

 • a tevékenységünk sajátságaiból eredő veszélyhelyzeteket, kockázatokat rendszeresen értékeljük, megelőző intézkedéseket hozunk az előfordulás gyakoriságának, és/vagy a következmények (sérülések, egészségkárosodások) súlyosságának csökkentésére,
 • a Vállalat felső küszöbértékű üzem, ennek megfelelően elkészítettük és rendszeresen felülvizsgáljuk a Biztonsági Jelentésünket,
 • az üzemi területünkön tevékenykedő alvállalkozóink részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtjük és megköveteljük a vonatkozó előírások betartását,
 • a telephelyünkön tartózkodó személyek (látogatók) egészségét és biztonságát megfelelő eszközökkel óvjuk.
Elkötelezettek vagyunk az energiairányítási rendszer kialakítására, fenntartására és folyamatos fejlesztésére, energiateljesítményünk folyamatos növelése céljából.

Ennek megvalósítása érdekében:

 • energiatakarékos megoldásokra törekszünk beszerzéseink és beruházásaink során, 
 • energiafelhasználásunkat folyamatosan figyelemmel kísérjük, energiateljesítmény növelésünket tervezzük,
 • a fajlagos energiaköltségünket ellenőrzésünk alatt tartjuk.

Tudatosítjuk munkavállalóinkkal a minőség elérésében, a környezeti-, MEB és energiateljesítmény alakításában betöltött fontos szerepüket, ezáltal növelve elkötelezettségüket a közös vállalati célok megvalósításában.

A jogszabályi megfelelőség biztosítása érdekében folyamatosan fejlesztjük integrált irányítási rendszerünket, melyet független szervezettel tanúsíttatunk.

Vezető munkatársaink elkötelezett, példamutató szerepet vállalnak az integrált irányítási rendszer működtetésében, folyamatos fejlesztésében.

A célok elérése megköveteli a rendszeres képzést, ezért alkalmazottainktól elvárt követelmény az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Munkatársaink szakmai felkészültségének és elkötelezettségének fejlesztésével kívánjuk elérni a teljes személyi állomány bevonását céljaink megvalósításába.

A vezetés a bizalom és megbecsülés légkörének kialakításával valamint a megfelelő erőforrások biztosításával elősegíti, hogy valamennyi alkalmazottja azonosulni tudjon a vállalati célkitűzésekkel.